Vetlefjorden Misjonsforeningen

 

Meir informasjon kommer snart...

 

Vi er tilknyttet Det norske misjonsselskap, og foreningen har en lang tradisjon i Fjordane. Både gamle og unge er velkomne til møter med andakt, sang, mat og kollekt. Vi møtes ca hver 3.uke fra kl 12-15 hjemme hos hverandre.

 

Kontaktinfo: Jenny Kristin Menes, Menes, 6899 Balestrand

Share Fjordane on:

Flytt til Fjordane - Flytt til Sogn og Fjordane   

Move to Fjordane - Move to Norway 

Zieh nach Fjordane - Auswandern nach Norwegen

 

Find us on INSTAGRAM @Fjordaneorg

#fjordaneorg

#flytttilfjordane

#movetofjordane

#ziehnachfjordane

Fjordane

6899 Balestrand

N- Norway

Email: info@fjordane.org

www.fjordane.org