Fjordane Grendalag

 

Bygdefolket i Vetlefjorden og Sværefjorden ville ha eit felles talerøyr ut av bygda, retta mot kommunepolitikarane. Dermed vart Fjordane Grendalag skipa 16. mars 1994. Vedtektene til laget vart vedtekne på eit grendamøte på Fjordtun skule 21. november 1994. Medlemmar av laget vart sagt å vere "dei som bur i eller føler seg knytt til bygdene Sværefjorden og Vetlefjorden". Eit styre vart valt og laget sitt namn vart vedteke; Fjordane Grendalag.

Fjordane Grendalag fremjar Fjordane sine interesser og har mellom anna jobba med saker som rassikring av vegen mellom Dragsvik og Vetlefjorden, tidlegare opning av Gaularfjellet, hindre flytting av elevar ved Fjordtun skule til sentrum og bru over / utbetring av veg rundt Esefjorden. Fjordane Grendalag har delteke i eit 3årig bygdeutviklingsprogram og i  1998 fekk grendalaget tildelt Noregs Bygdekvinnelag sin ”I-farta-pris” for stort engasjement i bygda.

Av arbeid som er lagt ned er det blant anna etablert byggefelt på Grønund, badeplass på Stølsberg med utetoalett, jobba for turisme og tilflytting og denne internettpresentasjonen av  og for bygdene.

Share Fjordane on:

Flytt til Fjordane - Flytt til Sogn og Fjordane   

Move to Fjordane - Move to Norway 

Zieh nach Fjordane - Auswandern nach Norwegen

 

Find us on INSTAGRAM @Fjordaneorg

#fjordaneorg

#flytttilfjordane

#movetofjordane

#ziehnachfjordane

Fjordane

6899 Balestrand

N- Norway

Email: info@fjordane.org

www.fjordane.org