Sværefjorden Bygdekvinnelag

 

Meir informasjon kommer snart...

 

Vi er en gjeng aktive damer som møtes noen ganger i halvåret. Bygdekvinnelaget skal være en åpen, inkluderende og moderne møteplass for kvinner i nærmiljøet. Vi vil gjerne bidra til at den oppvoksende generasjon får et sunt forhold til norsk mat, miljøet og tradisjonelle verdier. Vi forsøker også å bidra med dugnadsinnsats ved aktuelle arrangementer.

 

Kontaktinfo: Brit Tone Kvalheim, Dale, 6899 Balestrand

http://bygdekvinnelaget.no/

 

Vetlefjorden Bygdekvinnelag

Share Fjordane on:

Flytt til Fjordane - Flytt til Sogn og Fjordane   

Move to Fjordane - Move to Norway 

Zieh nach Fjordane - Auswandern nach Norwegen

 

Find us on INSTAGRAM @Fjordaneorg

#fjordaneorg

#flytttilfjordane

#movetofjordane

#ziehnachfjordane

Fjordane

6899 Balestrand

N- Norway

Email: info@fjordane.org

www.fjordane.org