Kor kan du bo? Bostader og leiligheter for salg og leie i Fjordane

 

 

meir informasjon kommer snart....

 

 

SVÆREN 9 - Småbruk med fantastisk utsikt over sognefjorden, egen strandlinie og hytte i gaularfjell 

 

Ligg med utsikt Sværefjorden og naturomgivnaden elles. 

Bustadeigedom/småbruk med einebustad, utebod, uthus, garasje, vedhus og verkstad. Bustadhus oppført 2011- 2013. Bygning har normal arkitektonisk utforming og praktisk planløysing og innredning. Bygning og tekniske anlegge har normal bygningsmessig standard og dobbel garasje. Eigedomen har uthus/tidligare driftsbygning oppført 1940, vedhus og verkstad frå ca 1920 og garasje. Hytte/stølshus på fjellet i Risbotn.

Eigedomen sitt areal på va vel 300 daa. Av dette er val 20 daa dyrk eller overflatedyrka. Resten er skog og utmark i bratt terreng og ikkje drivverdig utover å hente ved til eige bruk. Eigedomen har del i jaktvald med hjortejakt. Har også del i sameige på fjellet i område Risbotn med jakt og fiskerett.

Eigedomen har egen strandlinie med nausttomt.

Share Fjordane on:

Flytt til Fjordane - Flytt til Sogn og Fjordane   

Move to Fjordane - Move to Norway 

Zieh nach Fjordane - Auswandern nach Norwegen

 

Find us on INSTAGRAM @Fjordaneorg

#fjordaneorg

#flytttilfjordane

#movetofjordane

#ziehnachfjordane

Fjordane

6899 Balestrand

N- Norway

Email: info@fjordane.org

www.fjordane.org