Me begynner med å skrive Engelsk del, Norsk vil følge snart


Flytt til Fjordane

 

Eit opphald i Fjordane, i bygdene Sværefjorden eller Vetlefjorden gir meirsmak for dei som får oppleve det.

Mange er dei som har kome tilbake på besøk, og som snakkar varmt om menneska som bur her.

Gjestfridomen er stor, og her finn ein fred og ro inn under dei høge fjella og fjorden tett ved.

Her kjem folk i alle aldrar, og ein finn alltids noko å gjere på.

 

Share Fjordane on:

Flytt til Fjordane - Flytt til Sogn og Fjordane   

Move to Fjordane - Move to Norway 

Zieh nach Fjordane - Auswandern nach Norwegen

 

Find us on INSTAGRAM @Fjordaneorg

#fjordaneorg

#flytttilfjordane

#movetofjordane

#ziehnachfjordane

Fjordane

6899 Balestrand

N- Norway

Email: info@fjordane.org

www.fjordane.org